Om sårbarhed når du har været i en svær relation

sårbarhed blog

Har du svært ved at vise sårbarhed efter at have været i en svær relation?

Jeg er i gang med at læse Peter Øvigs bog ”Min mor var besat”, der omhandler opvæksten med en mor, der har en psykisk lidelse. Peters søster sætter i bogen ord på, hvad forholdet til hendes mor har haft af betydning for hendes åbenhed:

”Jeg kunne ikke vise sårbarhed eller usikkerhed som barn, men lukkede mig i stedet, og jeg har brugt årtier af mit voksne liv på at kæmpe for at finde tilbage til åbenheden” (s.37).

Har vi haft en svær relation, hvor der har været psykisk sygdom, afhængighed eller andre udfordringer, kan du have lært, at det ikke er trygt at vise sårbarhed. Måske var det alkoholen, depressionen eller det, der nu var udfordringen som gjorde at sårbarheden:

 • Ikke også kunne fylde
 • Ikke blev mødt og rummet
 • Blev gjort forkert og at du derfor også følte dig forkert
 • Fremkaldte en reaktion hos den anden, som gjorde situationen værre

Når vi på den ene eller anden måde afvises i vores sårbarhed, kan det føles som en afvisning af vores eksistens. For det er os selv og vores alderinderste, der bliver afvist. Har vi erfaringer med at blive afvist i vores sårbarhed, lærer mange derfor at holde sårbarheden for sig selv – det føles simpelthen for farligt at vise den frem. Det er derfor en naturlig overlevelsesstrategi at pakke sårbarheden væk, men hvis det automatiseres i vores relationer, gemmer vi også en stor del af os selv væk – en vigtig del!

For sårbarheden er det i dig, der gør at folk kan MÆRKE dig og FORBINDE sig til dig. Sårbarhed gør at du kan opnå en dyb kontakt med andre og føle dig forbundet.

Så hvordan kan man komme tilbage til at vise sårbarhed, hvis den har været forbundet med afvisning og været gemt væk?

Du kan øve dig i at vise sårbarhed. Forsøg at find en måde hvorpå du udfordrer dig selv, men ikke bliver overmandet. At vise sårbarhed er f.eks. at:

 • Vise og dele svære følelser
 • Række ud og bede om hjælp
 • Fastholde et håb om noget bedre
 • Italesætte og handle på en drøm
 • Sige på jobbet eller anden sammenhæng: Jeg føler mig ikke sikker på det her – jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.

At vise sårbarhed er grundlæggende at stille sig frem, som man er – at lade sig blive set.

Se også på dine relationer og spørg dig selv:

 • Hvem rummer min sårbarhed?
 • Hvem lytter og er nysgerrige?
 • Hvem dømmer ikke?

Måske er det ikke alle, du skal dele din sårbarhed med. Måske kan du, ved at vise sårbarhed, åbne døren til en ny måde at være sammen i dine relationer på.

Skulle det ske, at du igen afvises i din sårbarhed, så forsøg at se med kærlige øjne på dig selv og herigennem få nye erfaringer med at rumme din egen sårbarhed – mærk at du i dag kan have din egen ryg.

Kærlig Hilsen

Nana