Kan du kende et eller flere udsagn?

 • Jeg har svært ved at bringe sårbarhed i spil over for mine nære relationer
 • Jeg har svært ved at opretholde tydelige grænser i relationer
 • Jeg bliver overvældet af egen vrede eller holder den inde
 • Jeg undlader at udtrykke behov og følelser for at bevare den gode stemning
 • Jeg lever i tankerne og kan ikke rigtig mærke min krop
 • Jeg har svært ved at mærke grundlæggende glæde, også når der sker gode ting i mit liv.

Selvom et efterslæb fra en svær relation kan påvirke dig på alle disse og andre måder, behøver det ikke at være sådan.

Kan du kende et eller flere udsagn?

 • Jeg har svært ved at bringe sårbarhed i spil over for mine nære relationer
 • Jeg har svært ved at opretholde tydelige grænser i relationer
 • Jeg bliver overvældet af egen vrede eller holder den inde
 • Jeg undlader at udtrykke behov og følelser for at bevare den gode stemning
 • Jeg lever i tankerne og kan ikke rigtig mærke min krop
 • Jeg har svært ved at mærke grundlæggende glæde, også når der sker gode ting i mit liv.

Selvom et efterslæb fra en svær relation kan påvirke dig på alle disse og andre måder, behøver det ikke at være sådan.

Hvad er efterslæbet fra en svær relation?

Lad os forestille os at du i din opvækst eller voksenliv har haft en relation, hvor der har været udfordringer som for eksempel afhængighed, psykisk sygdom eller andre problematikker. Det kan være, at din mor eller far havde en alkoholafhængighed eller at din ægtefælle levede med psykisk sygdom. 

 Hvis svære oplevelser fra dengang betød, at du tilegnede dig bestemte måder at være på for at kunne tackle det svære - og som du stadig har i dag - kan man sige, at du har et efterslæb. Med andre ord: Du er stadigvæk påvirket af dét, der skete.

Et efterslæb kan have mange udtryk, men grundlæggende kan ubearbejdede følelser og oplevelser fra en svær relation betyde, at du idag føler dig forkert i relationer, at du muligvis har et bestemt syn på dig selv, og at skyld og skam kan spænde ben for, at du kan føle dig fri.

Hvad er efterslæbet fra en svær relation?

Lad os forestille os at du i din opvækst eller voksenliv har haft en relation, hvor der har været udfordringer som for eksempel afhængighed, psykisk sygdom eller andre problematikker. Det kan være, at din mor eller far havde en alkoholafhængighed eller at din ægtefælle levede med psykisk sygdom. 

 Hvis svære oplevelser fra dengang betød, at du tilegnede dig bestemte måder at være på for at kunne tackle det svære - og som du stadig har i dag - kan man sige, at du har et efterslæb. Med andre ord: Du er stadigvæk påvirket af dét, der skete.

Et efterslæb kan have mange udtryk, men grundlæggende kan ubearbejdede følelser og oplevelser fra en svær relation betyde, at du idag føler dig forkert i relationer, at du muligvis har et bestemt syn på dig selv, og at skyld og skam kan spænde ben for, at du kan føle dig fri.

Mange forsøger at håndtere efterslæbet ved at;

 • pakke sårbarhed væk og forsøge at fremstå stærk
 • "gemme" sig i relationer ved ikke at udtrykke følelser og behov
 • ligge til langt ud på natten og overtænke og analysere relationer og situationer
 • behage andre for at undgå konflikter og skabe harmoni

 • frygte det værste og prøve at være parat, når noget uventet sker
 • holde sig konstant i gang med ting, der gør, at svære følelser ikke mærkes
 • undgå at mærke sin krop, fordi den grundet tidligere oplevelser "larmer"

Mange forsøger at håndtere efterslæbet ved

 • at pakke sårbarhed væk og forsøge at fremstå stærk
 • at "gemme" sig i relationer ved ikke at udtrykke følelser og behov
 • at ligge til langt ud på natten og overtænke og analysere relationer og situationer
 • at behage andre for at undgå konflikter og skabe harmoni

 • at frygte det værste og prøve at være parat, når noget uventet sker
 • at holde sig konstant i gang med ting, der gør, at svære følelser ikke mærkes
 • at undgå at mærke sin krop, fordi den grundet tidligere oplevelser "larmer"

Hvilken effekt har terapien?

Efterhånden som vi arbejder med temaerne fra den svære relation, kan nye tanker, følelser og kropslige tilstande få plads. Du vil efter et terapeutisk forløb kunne mærke, at du kan;

 • mærke egne behov og følelser tydeligere samt bedre give udtryk for dem. 
 • opretholde kærlige og tydelige grænser over for dig selv og andre. 
 • bruge sårbarhed til at være dig selv i relationer. 
 • se med milde øjne på eventuel skam samt mærke lyst til større selvomsorg.
 • slippe uro og tankemylder og mærke en større tilstand af ro i kroppen 
 • anvende redskaber fra terapien til at komme hurtigere "hjem" til dig selv i en fremtidig svær situation.

Jeg vil gerne hjælpe dig til at mærke, at det efterslæb du måske har, ikke er dig. Måske er det noget, du har fået med dig, og derfor er det også noget, som du kan træde ud af og slippe igen - mentalt, følelsesmæssigt såvel som kropsligt. 

Nana2022-7586

Hvilken effekt har terapien?

Efterhånden som vi arbejder med temaerne fra den svære relation, kan nye tanker, følelser og kropslige tilstande få plads. Du vil efter et terapeutisk forløb kunne mærke, at du kan;

 • mærke egne behov og følelser tydeligere samt bedre give udtryk for dem. 
 • opretholde kærlige og tydelige grænser over for dig selv og andre. 
 • bruge sårbarhed til at være dig selv i relationer. 
 • se med milde øjne på eventuel skam samt mærke lyst til større selvomsorg.
 • slippe uro og tankemylder og mærke en større tilstand af ro i kroppen 
 • anvende redskaber fra terapien til at komme hurtigere "hjem" til dig selv i en fremtidig svær situation.

Jeg vil gerne hjælpe dig til at mærke, at det efterslæb du måske har, ikke er dig. Måske er det noget, du har fået med dig, og derfor er det også noget, som du kan træde ud af og slippe igen - mentalt, følelsesmæssigt såvel som kropsligt. 

Nana2022-7586

Disse temaer kan vi arbejde med i terapien

I arbejdet som krops- og psykoterapeut og i min egen proces, har jeg erfaret, at der er væsentlige temaer, vi må arbejde med, hvis vi har været i en svær relation med afhængighed, psykisk sygdom eller andre udfordringer. Måske kan du kende et eller flere temaer herunder - i terapien undersøger vi det, der fylder for dig. 

Kend din vredeskraft og sæt tydelige og kærlige grænser herfra.

Mærker du en vrede, der ikke kan komme til udtryk? Oplever du, at vreden kan eksplodere og overraske dig selv og måske også andre?Eller bliver vreden holdt nede?


I terapien får du hjælp til at opretholde egne sunde grænser samt til at give din vrede et udtryk, så du hverken gemmer dig eller overvældes af vreden. 

Lær dit nervesystem at kende og forløs stagneret traumeenergi.


Er din krop eller dele af den spændt op og i højt alarmberedskab? Eller er kroppen "kollapset" og uden lyst til at bevæge sig? Måske begge dele?  ffff.                                                          

     

I terapien lærer du kroppens nervesystem og dets tilstande at kende, og du får hjælp til at frigive evt. traumeenergi -  uden at du bliver overmandet af traumet. 

Træd ud af forviklede relationer og mærk egne behov og følelser.


Mærker du den andens følelser og tilstande i en relation så meget, at du drænes for energi? Bliver du i tvivl om, hvad der er dit eget og den andens?       

                                                         

I terapien får du hjælp til at trække din opmærksomhed tilbage til dig selv, så du kan mærke egne følelser og behov uden at tage ansvar for andres. 

Se på skammen med kærlige øjne og drag omsorg for den.  


 Hvad gør skam ved din adfærd? Gør du dig selv "større" eller "mindre" end du er, i håb om at skjule dit egentlige jeg for andre? ff 

                      


I terapien lærer du, hvordan skam fungerer. Du får også hjælp til at forholde dig til skammen samt til at drage omsorg for den og for det indre barn, som engang tog skammen på sig.  

Disse temaer kan vi arbejde med i terapien

I arbejdet som krops- og psykoterapeut og i min egen proces, har jeg erfaret, at der er væsentlige temaer, vi må arbejde med, hvis vi har været i en svær relation med afhængighed, psykisk sygdom eller andre udfordringer. Måske kan du kende et eller flere temaer herunder - i terapien undersøger vi det, der fylder for dig. 

Kend din vredeskraft og sæt tydelige og kærlige grænser herfra.

Mærker du en vrede, der ikke kan komme til udtryk? Oplever du, at vreden kan eksplodere og overraske dig selv og måske også andre?Eller bliver vreden holdt nede?


I terapien får du hjælp til at opretholde egne sunde grænser samt til at give din vrede et udtryk, så du hverken gemmer dig eller overvældes af vreden. 

Lær dit nervesystem at kende og forløs stagneret traumeenergi.


Er din krop eller dele af den spændt op og i højt alarmberedskab? Eller er kroppen "kollapset" og uden lyst til at bevæge sig? Måske begge dele?

 

I terapien lærer du kroppens nervesystem og dets tilstande at kende, og du får hjælp til at frigive evt. traumeenergi -  uden at du bliver overmandet af traumet. 

Træd ud af forviklede relationer og mærk egne behov og følelser.


Mærker du den andens følelser og tilstande i en relation så meget, at du drænes for energi? Bliver du i tvivl om, hvad der er dit eget og den andens?       

 

I terapien får du hjælp til at trække din opmærksomhed tilbage til dig selv, så du kan mærke egne følelser og behov uden at tage ansvar for andres. 

Se på skammen med kærlige øjne og drag omsorg for den.  


 Hvad gør skam ved din adfærd? Gør du dig selv "større" eller "mindre" end du er, i håb om at skjule dit egentlige jeg for andre? ff 

                      


I terapien lærer du, hvordan skam fungerer. Du får også hjælp til at forholde dig til skammen samt til at drage omsorg for den og for det indre barn, som engang tog skammen på sig.  

En klients ord: 

Jeg har følt mig så tryg, mødt og holdt i mine sessioner hos Nana. Nana skaber et respektfuldt og tillidsfuldt rum, der har støttet mig og givet mig tiltro til, at jeg er stærk nok til at se på “det der er”. Nana lytter med en ro, der åbner op og gør hende eminent til at fange, hvad mine indre konflikter handler om - og hvad de kalder på i forhold til at få dem belyst.

Nana formidler en terapiform der har hjulpet mig kropsligt, visuelt og ved tale - til et dybt følelsesmæssigt plan. Metoderne har hjulpet mig til bedre at kunne integrere mine indsigter. 

Jeg har hos Nana fundet forbindelse til mine indre konflikters ophav - og fået dem placeret, så jeg kan bevæge mig styrket videre. Tak Nana ❤️

- Anna-sophie Bülov 

plankeværk m sten1

En klients ord: 

Jeg har følt mig så tryg, mødt og holdt i mine sessioner hos Nana. Nana skaber et respektfuldt og tillidsfuldt rum, der har støttet mig og givet mig tiltro til, at jeg er stærk nok til at se på “det der er”. Nana lytter med en ro, der åbner op og gør hende eminent til at fange, hvad mine indre konflikter handler om - og hvad de kalder på i forhold til at få dem belyst.

Nana formidler en terapiform der har hjulpet mig kropsligt, visuelt og ved tale - til et dybt følelsesmæssigt plan. Metoderne har hjulpet mig til bedre at kunne integrere mine indsigter. 

Jeg har hos Nana fundet forbindelse til mine indre konflikters ophav - og fået dem placeret, så jeg kan bevæge mig styrket videre. Tak Nana ❤️

- Anna-sophie Bülov 

Gratis afklarende samtale

Din baggrund og historie er unik, og terapien tager derfor udgangspunkt i dine temaer og behov. 

Kontakt mig her for en gratis 20 min. samtale, og lad os tage en snak om, hvad du har brug for, og hvordan jeg kan hjælpe dig. 

 

Kontakt

Gratis afklarende samtale

Din baggrund og historie er unik, og terapien tager derfor udgangspunkt i dine temaer og behov. 

Kontakt mig her for en gratis 20 min. samtale, og lad os tage en snak om, hvad du har brug for, og hvordan jeg kan hjælpe dig. 

 

Kontakt

Om mig

Jeg hedder Nana, og jeg er krops- og psykoterapeut fra Tobiasskolen.

Oprindeligt er jeg uddannet etnolog fra Københavns Universitet, men i det terapeutiske arbejde med mit eget efterslæb fandt jeg en umættelig interesse for terapeutiske processer.

Jeg er optaget af relationer, selvudvikling, traumeterapi og alt derimellem. At hjælpe og støtte dig er en opgave, jeg går til med stor ydmyghed og respekt.

 Jeg bor med min kæreste og vores to børn ved vandet i Hundested - her har jeg også min terapeutiske praksis. 

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen ♡

 

Terapisession

Om mig

Jeg hedder Nana, og jeg er krops- og psykoterapeut fra Tobiasskolen.

Oprindeligt er jeg uddannet etnolog fra Københavns Universitet, men i det terapeutiske arbejde med mit eget efterslæb fandt jeg en umættelig interesse for terapeutiske processer.

Jeg er optaget af relationer, selvudvikling, traumeterapi og alt derimellem. At hjælpe og støtte dig er en opgave, jeg går til med stor ydmyghed og respekt.

 Jeg bor med min kæreste og vores to børn ved vandet i Hundested - her har jeg også min terapeutiske praksis. 

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen ♡ 

Terapisession

Se videoen 👉🏼

- Og hør et eksempel på, hvordan et efterslæb fra en svær relation kan sætte spor i vores tanker, følelser og krop. 

Se videoen 👉🏼

- Og hør et eksempel på, hvordan et efterslæb fra en svær relation kan sætte spor i vores tanker, følelser og krop. 

👈🏼 Se videoen 

- Og hør hvilke metoder, jeg inddrager i terapien.

Jeg har lavet videoen, så du kan få en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder, og hvem jeg er som terapeut. 

👈🏼 Se videoen 

- Og hør hvilke metoder, jeg inddrager i terapien.

Jeg har lavet videoen, så du kan få en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder, og hvem jeg er som terapeut. 

Priser 

1 session á 90 min:      800 kr.

5 sessioner á 90 min:    3.500 kr.

RABAT: For SU-modtagere, ledige og pensionister: 650 kr. pr. session.

Ved afbud mindre end 24 timer før vores aftale, betales 50% af prisen. Ved udeblivelse betales fuld pris. 

Jeg går løbende i supervision, jeg har tavshedspligt og mine klienter er beskyttet af anonymitet. Jeg er registreret psykoterapeut og medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP).

 

Priser 

1 session á 90 min:      800 kr.

5 sessioner á 90 min:    3.500 kr.

RABAT: For SU-modtagere, ledige og pensionister: 650 kr. pr. session.

Ved afbud mindre end 24 timer før vores aftale, betales 50% af prisen. Ved udeblivelse betales fuld pris. 

Jeg går løbende i supervision, jeg har tavshedspligt og mine klienter er beskyttet af anonymitet. Jeg er registreret psykoterapeut og medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP).

 

Kontakt mig for en samtale til 0 kr. 

Du får hjælp til at blive afklaret på: 

 • Din største udfordring i dag?            
 • Om krops- & psykoterapi kan hjælpe dig?
 • Om jeg er det rigtige match for dig

Kontakt

Tlf.: 28 72 19 70

Mail: kontakt@slipefterslaebet.dk 

Eller skriv besked her 👇🏼

Kontakt mig for en samtale til 0 kr. 

Du får hjælp til at blive afklaret på: 

 • Din største udfordring i dag?            
 • Om krops- & psykoterapi kan hjælpe dig?
 • Om jeg er det rigtige match for dig

Kontakt

Tlf.: 28 72 19 70

Mail: kontakt@slipefterslaebet.dk 

Eller skriv besked her 👇🏼

Find mig på instagram👇🏼