Kan du kende et eller flere udsagn?

 • Jeg har svært ved at bringe sårbarhed i spil over for mine nære relationer
 • Jeg har svært ved at opretholde tydelige grænser i relationer
 • Jeg bliver overvældet af egen vrede eller holder den inde
 • Jeg undlader at udtrykke behov og følelser for at bevare den gode stemning
 • Jeg lever i tankerne og kan ikke rigtig mærke min krop
 • Jeg har svært ved at mærke grundlæggende glæde, også når der sker gode ting i mit liv.

Selvom et efterslæb fra en svær relation kan påvirke dig på alle disse og andre måder, behøver det ikke at være sådan.

Kan du genkende et eller flere udsagn?

 • Jeg har svært ved at bringe sårbarhed i spil over for mine nære relationer
 • Jeg har svært ved at opretholde tydelige grænser i relationer
 • Jeg bliver overvældet af egen vrede eller holder den inde
 • Jeg undlader at udtrykke behov og følelser for at bevare den gode stemning
 • Jeg lever i tankerne og kan ikke rigtig mærke min krop
 • Jeg har svært ved at mærke grundlæggende glæde, også når der sker gode ting i mit liv.

Selvom et efterslæb kan påvirke dig på alle disse og andre måder, behøver det ikke at være sådan.

Hvad er efterslæbet fra en svær relation?

Lad os forestille os at du i din opvækst eller voksenliv har haft en relation, hvor der har været udfordringer som for eksempel afhængighed, psykisk sygdom eller andre problematikker. Det kan være, at din mor eller far havde en alkoholafhængighed eller at din ægtefælle levede med psykisk sygdom. 

 Hvis svære oplevelser fra dengang betød, at du tilegnede dig bestemte måder at være på for at kunne tackle det svære - og som du stadig har i dag - så kan man sige, at du har et efterslæb. Med andre ord: Du er stadigvæk påvirket af dét, der skete.

Et efterslæb kan have mange udtryk, men grundlæggende kan ubearbejdede følelser og oplevelser fra en svær relation betyde, at du idag føler dig forkert i relationer, at du muligvis har et bestemt syn på dig selv, og at skyld og skam kan spænde ben for, at du kan være synlig og tydelig som dig selv. 

Hvad er efterslæbet fra en svær relation?

Lad os forestille os at du i din opvækst eller voksenliv har haft en relation, hvor der har været udfordringer som for eksempel afhængighed, psykisk sygdom eller andre problematikker. Det kan være, at din mor eller far havde en alkoholafhængighed eller at din ægtefælle levede med psykisk sygdom. 

 Hvis svære oplevelser fra dengang betød, at du tilegnede dig bestemte måder at være på for at kunne tackle det svære - og som du stadig har i dag - så kan man sige, at du har et efterslæb. Med andre ord: Du er stadigvæk påvirket af dét, der skete.

Et efterslæb kan have mange udtryk, men grundlæggende kan ubearbejdede følelser og oplevelser fra en svær relation betyde, at du idag føler dig forkert i relationer, at du muligvis har et bestemt syn på dig selv, og at skyld og skam kan spænde ben for, at du kan være synlig og tydelig som dig selv. 

Forsøger du at håndtere efterslæbet ved at:

 • pakke din sårbarhed væk og forsøge at fremstå "stærk"? 
 • ligge til langt ud på natten og overtænke og analysere relationer og situationer?
 • "gemme" dig i relationer ved ikke at udtrykke følelser og behov? 

 • behage andre for at undgå konflikter og skabe harmoni?

 • frygte det værste og prøve at være parat, når noget uventet sker?
 • holde dig konstant i gang med ting, der gør, at du ikke mærker svære følelser? 

Forsøger du at håndtere efterslæbet ved at:

 • pakke din sårbarhed væk og forsøge at fremstå "stærk"? 
 • ligge til langt ud på natten og overtænke og analysere relationer og situationer?
 • "gemme" dig i relationer ved ikke at udtrykke følelser og behov? 

 • behage andre for at undgå konflikter og skabe harmoni?

 • frygte det værste og prøve at være parat, når noget uventet sker?
 • holde dig konstant i gang med ting, der gør, at du ikke mærker svære følelser? 

For 10 år siden...

...forsøgte jeg at "løse" mit eget efterslæb, som voksede sig større, jo mere jeg prøvede at holde det nede. Selvom meget var blevet helet i den svære relation, havde jeg et efterslæb med mig: Jeg forsøgte at gemme mig i relationer ved ikke at være tydelig, jeg levede i hovedet for ikke at mærke kroppens larmende budskaber, og jeg følte mig overordnet meget ufri. 

Da jeg på min uddannelse som krops- og psykoterapeut for alvor satte lys på gamle mønstre og overbevisninger, forstod jeg, at efterslæbet ikke var mig, men noget jeg havde fået med mig, og derfor også noget jeg kunne træde ud af og slippe igen - mentalt, følelsesmæssigt såvel som kropsligt!

 

IMG_3303

For 10 år siden...

...forsøgte jeg at "løse" mit eget efterslæb, som voksede sig større, jo mere jeg prøvede at holde det nede. Selvom meget var blevet helet i den svære relation, havde jeg et efterslæb med mig: Jeg forsøgte at gemme mig i relationer ved ikke at være tydelig, jeg levede i hovedet for ikke at mærke kroppens larmende budskaber, og jeg følte mig overordnet meget ufri. 

Da jeg på min uddannelse som krops- og psykoterapeut for alvor satte lys på gamle mønstre og overbevisninger, forstod jeg, at efterslæbet ikke var mig, men noget jeg havde fået med mig, og derfor også noget jeg kunne træde ud af og slippe igen - mentalt, følelsesmæssigt såvel som kropsligt!

 

IMG_3303

Så hvordan vil det være at slippe efterslæbet og

 • mærke at du ikke ER dit efterslæb?
 • stå frem med din sårbarhed som en styrke fremfor en følelse af svaghed?
 • bruge sårbarheden til at være dig selv i relationer?
 • opretholde kærlige og tydelige grænser over for dig selv og andre?
 • lande i dine egne behov og følelser?
 • slippe uro og tankemylder og i stedet skabe en tilstand af ro i kroppen?
 • transformere eventuel skam til selvomsorg?


 Det er lige præcis dét, jeg gerne vil have lov til at hjælpe dig med.

Så hvordan vil det være at slippe efterslæbet og

 • mærke at du ikke ER dit efterslæb?
 • stå frem med din sårbarhed som en styrke fremfor en følelse af svaghed?
 • bruge sårbarheden til at være dig selv i relationer?
 • opretholde kærlige og tydelige grænser over for dig selv og andre?
 • lande i egne behov og følelser?
 • slippe uro og tankemylder og i stedet skabe en tilstand af ro i kroppen?
 • transformere eventuel skam til selvomsorg?

 Det er lige præcis dét, jeg gerne vil have lov til at hjælpe dig med.

Sådan hjælper jeg dig ud af efterslæbet...

 

I arbejdet som krops- og psykoterapeut og i min egen proces, har jeg erfaret, at der er væsentlige temaer, vi må arbejde med for at slippe efterslæbet fra en relation, hvor der har været afhængighed, psykisk sygdom eller andre udfordringer. Temaerne herunder er ofte helt naturligt sammenflettede i terapiens sessioner - alt efter hvad der fylder for dig.

Kend din vredeskraft og sæt tydelige og kærlige grænser herfra.

Mærker du en vrede, der ikke kan komme til udtryk? Oplever du, at vreden kan eksplodere og overraske dig selv og måske også andre?Eller bliver vreden holdt nede?


I terapien får du hjælp til at opretholde egne sunde grænser samt til at give din vrede et udtryk, så du hverken gemmer dig eller overvældes af vreden. 

Lær dit nervesystem at kende og forløs stagneret traumeenergi.


Er din krop eller dele af den spændt op og i højt alarmberedskab? Eller er kroppen "kollapset" og uden lyst til at bevæge sig? Måske begge dele?  ffff.                                                          

     

I terapien lærer du kroppens nervesystem og dets tilstande at kende, og du får hjælp til at frigive evt. traumeenergi -  uden at du bliver overmandet af traumet. 

Træd ud af forviklede relationer og mærk egne behov og følelser.


Mærker du den andens følelser og tilstande i en relation så meget, at du drænes for energi? Bliver du i tvivl om, hvad der er dit eget og den andens?       

                                                         

I terapien får du hjælp til at trække din opmærksomhed tilbage til dig selv, så du kan mærke egne følelser og behov uden at tage ansvar for andres. 

Se på skammen med kærlige øjne og drag omsorg for den.  


 Hvad gør skam ved din adfærd? Gør du dig selv "større" eller "mindre" end du er, i håb om at skjule dit egentlige jeg for andre? ff 

                      


I terapien lærer du, hvordan skam fungerer. Du får også hjælp til at forholde dig til skammen samt til at drage omsorg for den og for det indre barn, som engang tog skammen på sig.  

 

Sådan hjælper jeg dig ud af efterslæbet...

 I arbejdet som krops- og psykoterapeut og i min egen proces, har jeg erfaret, at der er væsentlige temaer, vi må arbejde med for at slippe efterslæbet fra en relation, hvor der har været afhængighed, psykisk sygdom eller andre udfordringer. Temaerne herunder er ofte helt naturligt sammenflettede i terapiens sessioner - alt efter hvad der fylder for dig.

Kend din vredeskraft og sæt tydelige og kærlige grænser herfra.

Mærker du en vrede, der ikke kan komme til udtryk? Oplever du, at vreden kan eksplodere og overraske dig selv og måske også andre?Eller bliver vreden holdt nede?


I terapien får du hjælp til at opretholde egne sunde grænser samt til at give din vrede et udtryk, så du hverken gemmer dig eller overvældes af vreden. 

Lær dit nervesystem at kende og forløs stagneret traumeenergi.


Er din krop eller dele af den spændt op og i højt alarmberedskab? Eller er kroppen "kollapset" og uden lyst til at bevæge sig? Måske begge dele?  ffff.                                                          

     

I terapien lærer du kroppens nervesystem og dets tilstande at kende, og du får hjælp til at frigive evt. traumeenergi -  uden at du bliver overmandet af traumet. 

Træd ud af forviklede relationer og mærk egne behov og følelser.


Mærker du den andens følelser og tilstande i en relation så meget, at du drænes for energi? Bliver du i tvivl om, hvad der er dit eget og den andens?       

 

I terapien får du hjælp til at trække din opmærksomhed tilbage til dig selv, så du kan mærke egne følelser og behov uden at tage ansvar for andres. 

Se på skammen med kærlige øjne og drag omsorg for den.  


 Hvad gør skam ved din adfærd? Gør du dig selv "større" eller "mindre" end du er, i håb om at skjule dit egentlige jeg for andre? ff 


I terapien lærer du, hvordan skam fungerer. Du får også hjælp til at forholde dig til skammen samt til at drage omsorg for den og for det indre barn, som engang tog skammen på sig.  

En klients ord: 

Jeg har følt mig så tryg, mødt og holdt i mine sessioner hos Nana. Nana skaber et respektfuldt og tillidsfuldt rum, der har støttet mig og givet mig tiltro til, at jeg er stærk nok til at se på “det der er”. Nana lytter med en ro, der åbner op og gør hende eminent til at fange, hvad mine indre konflikter handler om - og hvad de kalder på i forhold til at få dem belyst.

Nana formidler en terapiform der har hjulpet mig kropsligt, visuelt og ved tale - til et dybt følelsesmæssigt plan. Metoderne har hjulpet mig til bedre at kunne integrere mine indsigter. 

Jeg har hos Nana fundet forbindelse til mine indre konflikters ophav - og fået dem placeret, så jeg kan bevæge mig styrket videre. Tak Nana ❤️

- Anna-sophie Bülov 

plankeværk m sten1

En klients ord: 

Jeg har følt mig så tryg, mødt og holdt i mine sessioner hos Nana. Nana skaber et respektfuldt og tillidsfuldt rum, der har støttet mig og givet mig tiltro til, at jeg er stærk nok til at se på “det der er”. Nana lytter med en ro, der åbner op og gør hende eminent til at fange, hvad mine indre konflikter handler om - og hvad de kalder på i forhold til at få dem belyst.

Nana formidler en terapiform der har hjulpet mig kropsligt, visuelt og ved tale - til et dybt følelsesmæssigt plan. Metoderne har hjulpet mig til bedre at kunne integrere mine indsigter. 

Jeg har hos Nana fundet forbindelse til mine indre konflikters ophav - og fået dem placeret, så jeg kan bevæge mig styrket videre. Tak Nana ❤️

- Anna-sophie Bülov 

plankeværk m sten1

Gratis afklarende samtale

Din baggrund og historie er unik, og terapien tager derfor udgangspunkt i dine temaer og behov. 

Kontakt mig her for en gratis 20 min. samtale, og lad os tage en snak om, hvad dit efterslæb indeholder, og hvad du har brug for.

 

Kontakt

Gratis afklarende samtale

Din baggrund og historie er unik, og terapien tager derfor udgangspunkt i dine temaer og behov. 

Kontakt mig her for en gratis 20 min. samtale, og lad os tage en snak om, hvad dit efterslæb indeholder, og hvad du har brug for.

 

Kontakt

Hej

Jeg hedder som sagt Nana, og jeg er uddannet krops- og psykoterapeut fra Tobiasskolen.

Oprindeligt er jeg uddannet etnolog fra Københavns Universitet, men i det terapeutiske arbejde med mit eget efterslæb fandt jeg en umættelig interesse for terapeutiske processer.

Jeg er optaget af relationer, selvudvikling, traumeterapi og alt derimellem. At hjælpe og støtte dig er en opgave, jeg går til med stor ydmyghed og respekt.

 Jeg bor med min kæreste og vores to børn ved vandet i Hundested - her har jeg også min terapeutiske praksis. 

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen ♡

 

Terapisession

Hej

Jeg hedder som sagt Nana, og jeg er uddannet krops- og psykoterapeut fra Tobiasskolen.

Oprindeligt er jeg uddannet etnolog fra Københavns Universitet, men i det terapeutiske arbejde med mit eget efterslæb fandt jeg en umættelig interesse for terapeutiske processer.

Jeg er optaget af relationer, selvudvikling, traumeterapi og alt derimellem. At hjælpe og støtte dig er en opgave, jeg går til med stor ydmyghed og respekt.

 Jeg bor med min kæreste og vores to børn ved vandet i Hundested - her har jeg også min terapeutiske praksis. 

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen ♡

 

Terapisession

Se videoen 👉🏼

- Og hør et eksempel på, hvordan et efterslæb fra en svær relation kan sætte spor i vores tanker, følelser og krop. 

Se videoen 👉🏼

- Og hør et eksempel på, hvordan et efterslæb fra en svær relation kan sætte spor i vores tanker, følelser og krop. 

👈🏼 Se videoen 

- Og hør hvilke metoder, jeg inddrager i terapien.

Jeg har lavet videoen, så du kan få en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder, og hvem jeg er som terapeut. 

👈🏼 Se videoen 

- Og hør hvilke metoder, jeg inddrager i terapien.

Jeg har lavet videoen, så du kan få en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder, og hvem jeg er som terapeut. 

Priser 

1 session á 90 min:      800 kr.

5 sessioner á 90 min:    3.500 kr.

RABAT: For SU-modtagere, ledige og pensionister: 650 kr. pr. session.

Ved afbud mindre end 24 timer før vores aftale, betales 50% af prisen. Ved udeblivelse betales fuld pris. 

Jeg går løbende i supervision, jeg har tavshedspligt og mine klienter er beskyttet af anonymitet. Jeg er registreret psykoterapeut og medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP).

 

Priser

1 session á 90 min:      800 kr.

5 sessioner á 90 min:    3.500 kr.

RABAT: For SU-modtagere, ledige og pensionister: 650 kr. pr. session.

Ved afbud mindre end 24 timer før vores aftale, betales 50% af prisen. Ved udeblivelse betales fuld pris. 

Jeg går løbende i supervision, jeg har tavshedspligt og mine klienter er beskyttet af anonymitet. Jeg er registreret psykoterapeut og medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP).

 

Kontakt Nana for en samtale til 0 kr. 

Du får hjælp til at blive afklaret på: 

 • Din største udfordring i dag?            
 • Dit næste skridt på vej til at slippe efterslæbet?      
 • Om jeg er det rigtige match for dig

Kontakt

Tlf.: 28 72 19 70

Mail: kontakt@slipefterslaebet.dk

Eller skriv besked her 👇🏼

Skriv til Nana

Kontakt Nana for en samtale til 0 kr. 

Du får hjælp til at blive afklaret på: 

 • Din største udfordring i dag?            
 • Dit næste skridt på vej til at slippe efterslæbet?      
 • Om jeg er det rigtige match for dig

Kontakt

Tlf.: 28 72 19 70

Mail: kontakt@slipefterslaebet.dk

Eller skriv besked her 👇🏼

Skriv til Nana

Find mig på instagram👇🏼